Вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/pochatkova/vymogy-do-kontorlyu-ta-otsinyuvannya.pdf